Website
Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. At home in the Alps is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen.

At Home in the Alps behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Deze pagina bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn, en niet onder de controle of goedkeuring vallen van At Home in the Alps. Deze sites worden enkel ter informatie vermeld. At Home in the Alps is niet verantwoordelijk voor de inhoud, meningen of adviezen op de betreffende sites of op andere links die vermeld worden op deze sites.

Privacy statement
At Home in the Alps respecteert de privacy van alle gebruikers van onze websites en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.